PBM - EURO MASTER ONE Ploiesti     
NRC NUME SI PRENUME DATA NASTERII VIZA MEDICALA- data la care expira CATEGORIA CNE BONUS/JOC CNI BONUS/JOC
1 BACILA MANUELA 4/23/1985 21.08.2024 BF 8
2 CHITU MIHAI 8/10/1971 21.08.2024 BMS 3
3 DAMAR MEHMET 11/17/1978 21.08.2024 AM
4 DINU STAN 7/20/1965 21.08.2024 BMS 9
5 IONESCU DRAGOS 10/21/1972 21.08.2024 BMS 2
6 LACATUSU DANIELA 6/4/1982 21.08.2024 AF 8
7 SANDU MARIANA 3/30/1981 21.08.2024 BF 8
8 SANDU VIOREL 5/12/1982 21.08.2024 AM
9 STANCU EUGEN 04.07.1973 21.08.2024 BMS 1
10 MIHAI STEFANIA 8/12/2004 21.08.2024 BF 8
11 STANESCU STEFAN 27.12.1981 21.08.2024 BM
12 TAXA VIZA SPORTIV 2024 - NEACHITAT