Regulamentul Comisiei de Competitii

Art. 1 
Comisia de competitii a Federatiei Romane de Bowling, (numita Comisia) se ocupa de:

- planificarea si organizarea desfasurarii programului competitional al FRB
- tinerea evidentei jucatorilor si echipelor, a legitimarilor si a transferurilor
- luarea deciziilor referitoare la formularele si actele trimise catre ea, daca  indeplinesc conditiile regulamentare
- inregistrarea si omologarea scorurilor
- intocmirea clasamentelor provizorii si de sfarsit de an
- stabilirea categoriilor jucatorilor
- operarea siteului FRB
- judecarea contestatiilor din competenta sa

Art. 2 Se subordoneaza Biroului Federal (BF) si colaboreaza cu secretarul general si celelalte comisii si colegii ale FRB

Art. 3 Comisia de competitii are presedinte si 2 membri. Raspunderea activitatii curente ii revine presedintelui, care deleaga activitati celorlalti doi membri

Art. 4  Se intruneste in sedinte de cate ori e nevoie, in mod obligatoriu dupa fiecare competitie nationala, pentru inregistrarea si omologarea rezultatelor.

Art. 5 Sedinta Comisiei are cvorum daca sunt prezenti minim 2 membri. Deciziile se iau cu majoritate, iar in caz de egalitate votul presedintelui e decisiv.

Art. 6  Deciziile Comisiei se aduc la cunostinta tuturor celor implicati.

Art. 7 Apelurile la deciziile Comisiei  se pot face la Comisia de Apel, in termenele si cu taxele prevazute de regulamentele  si de Anexa cu taxe a FRB

Art. 8 In activitatea curenta Comisia poate sa-si delege atributiile catre sportivi,  arbitri, manageri de cluburi sportive, organizatori de turnee, managementul sau personalul salilor de bowling, sau voluntari. Acestia vor fi instruiti corespunzator inainte de indeplinirea fiecarei atributii incredintate.

Art. 9 Modul de comunicare cu colaboratorii este in special electronic, pe e-mail, prin site-ul FRB sau telefonic. Daca se solicita, se emit documente hard-copy.